Veelgestelde vragen2019-05-02T19:05:58+02:00

Veelgestelde vragen

Afspraak afzeggen/verzetten2021-01-13T12:12:56+01:00

Afspraak afzeggen/verzetten

Voor het afzeggen van afspraken hanteren we binnen de groepspraktijk de regel dat een afspraak minimaal 1 werkdag van te voren geannuleerd dient te worden. Afspraken die later zijn afgezegd kunnen in rekening worden gebracht. Het bedrag hangt af van de omstandigheden en de duur van de afspraak.

Afzeggen kan telefonisch of per email. Zijn wij telefonisch niet bereikbaar stuur dan een email om uw afspraak te annuleren. Zo voorkomt u onnodige kosten.

Wij zijn telefonisch bereikbaar ma tm/ do van 08:00 tot 12:30 uur op het nummer 043-3430588.
Afmelding per mail kan naar info@tandzorgbelfort.nl.

Vergoeding verzekeraars2021-01-13T09:51:27+01:00

Vergoeding verzekeraars

De tandartsen van Tandzorg Belfort hebben ervoor gekozen om geen contracten met verzekeraars af te sluiten. Dat betekent dat u voor zorg met protheses minder vergoed zou kunnen krijgen dan bij een tandarts die wel een contract met een zorgverzekeraar heeft. Bespreek dit eventueel met uw tandarts.

Hoektandgeleiding2020-07-16T12:16:51+02:00
Een gaatje vullen2020-07-16T12:03:56+02:00
Flossen, ragen of tanden stoken?2020-07-16T10:53:52+02:00
Ik heb een vraag over mijn factuur2021-01-26T11:29:07+01:00

Rekeningen

Een nota die u van ons ontvangt van uw behandelingen worden u toegestuurd door ons factoring bedrijf, infomedics.nl (tel. 036 – 20 31 900). Alle vragen die gaan over rekeningen moet u aan dit bedrijf stellen, bijvoorbeeld vragen over herinneringsnota’s, wijze van betalen en het laten opsturen van kopie-nota’s. Alleen vragen over de behandelingen zelf kunt U aan ons stellen.

Wij geloven sterk in vrije artskeuze en daarmee in restitutie polissen. Dit om te voorkomen dat medewerkers van verzekeraars zich inhoudelijk met uw behandeling kunnen gaan bemoeien. Daarom hebben wij als Tandzorg Belfort geen enkel contract getekend met welke zorgverzekeraar dan ook.

Sommige betalingen gaan wel eens verkeerd. De meest voorkomende redenen zijn:

Het betalingskenmerk staat niet exact tot op het laatste cijfer vermeld bij het betalingskenmerk. Het bedrag wordt dan automatisch op uw rekening teruggestort. U komt hierdoor direct in het herinneringstraject terecht met bijbehorende kosten.

Als u meerdere rekeningen ontvangt, betaal dan per acceptgiro met het betalingskenmerk en tel de bedragen niet bij elkaar op.

Bij een aantal verzekeraars wordt het verzekerde deel eerst verrekend met uwnota.nl. Van het niet verzekerde deel krijgt u of van infomedics.nl of van uw verzekeraar een restant nota. Het verschilt helaas per jaar en per verzekeraar.

Let op:

  • Als uw tandartsverzekering anders is dan uw hoofdverzekering geeft dit bij de verwerking van de rekeningen vaak problemen. Als u ons dit van te voren meldt kunnen wij proberen die problemen te voorkomen.
  • Helaas komt de post naar België niet altijd goed aan. Houdt er rekening mee, dat er na elke behandeling een rekening kan komen. Als u niets ontvangt, neem dan contact met ons op.
  • Rekeningen via Email komen soms in de spambox/ongewenste mail terecht.
Pijn na behandeling2023-01-20T15:32:10+01:00
Wortelkanaalbehandeling Arthur Alma

Pijn na een wortelkanaalbehandeling

In 25 % van de gevallen kan er flinke napijn komen, soms pas na 4-5 dagen. Probeer dit te onderdrukken met een pijnstiller, vaak is het beter om de kies “met rust te laten”, dan het ontstoken gebied weer extra te behandelen. Vertrouwt u het niet, bel ons gerust.

Nabloeding

Wat kunt u eraan doen? Bijt 30 min dicht op een gaasje of op een knoop in een stoffen zakdoek. Is de bloeding niet gestopt, neem dan contact met ons op.

Niet doen: Spoelen, alcohol, roken. Wel doen: heel voorzichtig de tanden eromheen poetsen.

De spoed-tandarts na werktijd: 0900-42 43 43

Wanneer een beugel?2019-05-03T12:55:01+02:00

Het verschilt per kind of en wanneer een beugel verstandig kan zijn. Een tand die een klein beetje scheef staat hoeft geen reden te zijn voor een beugel. Vaak is er achterin de mond meer aan de hand, waardoor een beugel heel veel problemen op latere leeftijd kan voorkomen.

Per kind en zelfs per broer en zus verschilt het moment om met een beugel te beginnen. Wij houden voor uw kind in de gaten wanneer het verstandig is om voor advies naar de orthodontist te gaan.

Van melkgebit naar blijvend gebit2019-05-03T12:55:07+02:00

6 maanden tot 2 ½ jaar –> melkgebit

Kinderen krijgen hun eerste tandjes gemiddeld als ze 6 maanden oud zijn. In de 2 jaar die dan komen zullen ze hun volledige melkgebit krijgen. In totaal heeft het kind dan 20 tanden en kiezen.

In de periode dat het kind 5-6 jaar oud is krijgt het zijn eerste 4 blijvende kiezen. Meestal blijft de doorbraak hiervan ongemerkt omdat hier geen melkkies voor wordt gewisseld.

5 tot 7 jaar –> melk voortanden wisselen, eerste blijvende kiezen komen

De kleur van het blijvende voortanden is meestal iets geler, dit is normaal.
De snijtanden hebben een kartelrand die langzaam afslijt.

11 tot 13 jaar –> melk kiezen wisselen

Nu komen de kleine kiezen door.

1e Bezoek aan de tandarts

Voor de kinderen is het belangrijk om vertrouwd te raken met de tandarts. Neem je kind(eren) vanaf dat ze klein zijn gerust mee tijdens de controles. Zo zullen ze merken dat het normaal is dat ze 2x per jaar hun tanden laten zien. Vanaf 3 jaar mogen de kinderen al dan niet op schoot van een van de ouders hun tanden laten “tellen”. Vanaf 4 jaar kunnen de kinderen dan zelfstandig in de stoel.

Duimzuigen of speen

Soms hebben kinderen verkeerde mondgewoonten zoals duimzuigen en tong-persen. Dit beinvloedt de stand van de tanden. Probeer deze gewoonte af te leren voordat de tanden gaan wisselen. Duimzuigen is veel schadelijker dan een speen. Je kunt je kind daarbij helpen door een speen samen weg te gooien, of te belonen als het gedurende een bepaalde tijd daarmee gestopt is of af te leiden. Dit lukt in de meeste gevallen niet zonder meer. Soms zullen wij het kind naar een logopediste verwijzen.

Tanderosie2019-05-03T12:55:11+02:00

Wat is tanderosie?

Tanderosie is het oplossen van het tandglazuur door zuurinwerking. De laatste jaren zijn de voedingsgewoonten ingrijpend veranderd. Zo worden vaker en meer fris- en sportdranken gedronken. Het is een sluipend proces dat niet gemakkelijk te herkennen is. Daarom is voorkómen van het allergrootste belang.

Hoe ziet tanderosie eruit?

Meestal merkt u tanderosie pas op in een vergevorderd stadium. Als u klachten krijgt bij het eten of drinken bijvoorbeeld. Vaak is het tandglazuur dan al verdwenen. Tanderosie kunt u pas herkennen als het uiterlijk van de tanden verandert. De voortanden worden korter, dunner en doorschijnender of krijgen rafelige randen. De tanden worden (plaatselijk) steeds geler of de tanden krijgen donkere plekken. Het glazuur wordt namelijk dunner en het onderliggende gele tandbeen schijnt dan steeds meer door. In de knobbels van de kiezen kunnen putjes ontstaan. Ook knobbels van de kiezen zelfs helemaal verdwijnen. Dan kauwt u dus op het tandbeen. Dat geeft pijnklachten en gevoeligheid. Erosie tast de vullingen in tanden en kiezen niet aan. Hierdoor kunnen de vullingen boven het tandoppervlak gaan uitsteken.

Hoe ontstaat tanderosie?

Tanderosie wordt voornamelijk veroorzaakt door zuren uit voedingsmiddelen. Deze zuren lossen uw tanden op. Het gaat niet alleen om hoevéél zure producten u eet en drinkt. Hoe vaker u dat doet en hoe langer u zure producten in uw mond houdt, hoe groter de kans op tanderosie is. Ook de manier waarop u eet en drinkt is van invloed. Wacht u bijvoorbeeld met doorslikken totdat de prik van de drank af is? Of spoelt u een drank voor de smaak rond in uw mond? Hierdoor is het zuur langer in uw mond. Ook maagzuur kan een veroorzaker zijn van tanderosie. Door braken en oprispingen komt het maagzuur in de mond. Hoe vaker dit gebeurt, hoe sterker de erosie optreedt. Maagaandoeningen kunnen oprispingen en braken veroorzaken. Maar ook mensen die vanwege hun extreme drang om te vermageren veel braken (anorexia nervosa) of mensen met extreme eetaanvallen, gevolgd door bewust braken (boulimia nervosa), kunnen veel last van tanderosie hebben.

Wat is de rol van speeksel bij tanderosie?

Speeksel beschermt uw gebit tegen tanderosie. Het neutraliseert de zuren uit voedsel en dranken. Sommige medicijnen of bepaalde ziekten kunnen uw speekselproductie remmen. Dan kunt u extra gevoelig zijn voor erosie.

Hoe kun je tanderosie voorkomen?

Om erosie te voorkómen of te beperken kunt u een flink aantal maatregelen treffen:

Voeding

Beperk het gebruik van zure dranken en zuur voedsel. Neem als alternatief zo mogelijk water, gewone thee (zonder suiker), dus géén vruchten- of kruidenthee, koffie (zonder suiker) of melk.

Houd zure producten zo kort mogelijk in uw mond. Spoel de drank dus niet rond in uw mond. Zuig ook niet op zuur snoep of andere zure producten.

Beperk het aantal keren dat u eet of drinkt. Gebruik drie maaltijden per dag en daarnaast niet meer dan vier keer iets tussendoor. Eet maximaal een- of tweemaal per dag zuur fruit. Als u bij uw eten drinkt, geldt dat als één moment.

Tandenpoetsen

Poets tweemaal per dag uw tanden. Gebruik een zachte tandenborstel en een fluoridetandpasta. Reinig de ruimte tussen de tanden en kiezen eenmaal per dag met ragers, flossdraad of tandenstokers.

Eet of drink één uur voordat u uw tanden gaat poetsen géén zure producten. Het oppervlak van tanden en kiezen wordt zachter door de inwerking.

Hoe vaak kan ik per dag iets zuurs eten of drinken?

Beperk het aantal keren dat u eet of drinkt. Gebruik drie maaltijden per dag en daarnaast niet meer dan vier keer iets tussendoor. Eet maximaal een- of tweemaal per dag zuur fruit. Als u bij uw eten drinkt, geldt dat als één moment.

Kan ik iets doen om mijn tandglazuur sterker te maken?

Fluoride maakt tandglazuur sterker en minder goed oplosbaar in zuur. Fluoride vertraagt het oplossen van tandglazuur. Poets daarom uw tanden tweemaal per dag met fluoridetandpasta.

Moet ik voor of na het ontbijt mijn tandenpoetsen?

Poets uw tanden na het ontbijt. Gebruikt u zure producten bij uw ontbijt? Wacht dan 20 min. met tandenpoetsen. Gebruik een zachte tandenborstel

Hebben jongeren meer kans op tanderosie dan volwassenen?

Jongeren drinken veel vaker en meer fris-, sport-, andere mixdranken en vruchtensappen. Bovendien zijn de voedingsgewoonten ingrijpend veranderd. Daarom hebben vooral jongeren meer kans op tanderosie.

Zijn lightdranken beter voor mijn gebit dan gewone frisdranken?

Lightdranken bevatten geen suiker, maar gebits-vriendelijke zoetstoffen. Maar ze bevatten wel evenveel zuur als gewone frisdranken. Voor tanderosie zijn ze dus even schadelijk. Wel is de kans op gaatjes (cariës) kleiner wanneer u lightdranken drinkt.

Karnemelk en yoghurt(dranken) zijn toch ook zuur. Waarom zijn die dan niet schadelijk voor mijn gebit?

Karnemelk en yoghurt hebben een hoog calcium- en fosfaatgehalte. Hierdoor treedt nauwelijks tanderosie op. Maar pas op voor de yoghurtdranken die suiker bevatten. Deze kunnen gaatjes veroorzaken.

Wat kan ik mijn kind het beste te drinken geven?

Water en gewone thee (zonder suiker) kan uw kind onbeperkt drinken. Als alternatief kunt u melk geven. Beperk de hoeveelheid vruchtensappen en zure frisdranken of leng ze aan met water.

Ik gebruik medicijnen. Heb ik nu eerder kans op tanderosie?

Veel medicijnen hebben als bijwerking dat ze de afgifte van speeksel remmen. Hierdoor kunt u last krijgen van een droge mond. De natuurlijke bescherming van speeksel wordt door het gebruik van vele medicijnen verminderd. Als u dan veel zure producten eet of drinkt, is de kans op tanderosie extra groot. Bespreek dit daarom met uw tandarts of mondhygiënist.

Heeft erosie ook invloed op de kleur van mijn gebit?

Als de glazuurlaag slijt, zie je het tandbeen door het glazuur heen. Tandbeen heeft een lichtgele kleur. Daardoor zien de tanden er donkerder uit.

Ongeval2020-07-16T12:24:50+02:00

Door een klap/ongeluk kan een tand een barst of een stuk eraf krijgen of in het ergste geval uit de mond worden ”geslagen”. Neem altijd direct contact met ons op.

Als de tand eruit is:

Zoek de tand en pak deze beet bij de kroon en zeker niet bij de wortel.
Spoel de tand alleen af met wat melk of als dat er niet is met water. Zorg dat de tand niet in de afvoer verdwijnt. NOOIT schoonvegen!!
Stop de tand terug in kaak. Durf je dat niet bewaar hem dan vochtig in een bekertje of zakje melk. Laat de tand vooral niet droog worden.

Ga onmiddellijk naar ons toe. Wij zullen de tand terugplaatsen en vastzetten.

Go to Top