Rekeningen

Een nota die u van ons ontvangt van uw behandelingen worden u toegestuurd door ons factoring bedrijf, infomedics.nl (tel. 036 – 20 31 900). Alle vragen die gaan over rekeningen moet u aan dit bedrijf stellen, bijvoorbeeld vragen over herinneringsnota’s, wijze van betalen en het laten opsturen van kopie-nota’s. Alleen vragen over de behandelingen zelf kunt U aan ons stellen.

Wij geloven sterk in vrije artskeuze en daarmee in restitutie polissen. Dit om te voorkomen dat medewerkers van verzekeraars zich inhoudelijk met uw behandeling kunnen gaan bemoeien. Daarom hebben wij als Tandzorg Belfort geen enkel contract getekend met welke zorgverzekeraar dan ook.

Sommige betalingen gaan wel eens verkeerd. De meest voorkomende redenen zijn:

Het betalingskenmerk staat niet exact tot op het laatste cijfer vermeld bij het betalingskenmerk. Het bedrag wordt dan automatisch op uw rekening teruggestort. U komt hierdoor direct in het herinneringstraject terecht met bijbehorende kosten.

Als u meerdere rekeningen ontvangt, betaal dan per acceptgiro met het betalingskenmerk en tel de bedragen niet bij elkaar op.

Bij een aantal verzekeraars wordt het verzekerde deel eerst verrekend met uwnota.nl. Van het niet verzekerde deel krijgt u of van infomedics.nl of van uw verzekeraar een restant nota. Het verschilt helaas per jaar en per verzekeraar.

Let op:

  • Als uw tandartsverzekering anders is dan uw hoofdverzekering geeft dit bij de verwerking van de rekeningen vaak problemen. Als u ons dit van te voren meldt kunnen wij proberen die problemen te voorkomen.
  • Helaas komt de post naar België niet altijd goed aan. Houdt er rekening mee, dat er na elke behandeling een rekening kan komen. Als u niets ontvangt, neem dan contact met ons op.
  • Rekeningen via Email komen soms in de spambox/ongewenste mail terecht.